Tuesday, November 22, 2005

ojo en la verdad


ang problema, madalas, kahit bukas na ang mga mata, sarado naman ang utak.
bulag ang ideyolohiya, may puwing pagdating sa mga opinyon ng iba.

3 Comments:

Blogger Talamasca said...

Ditto... So true... Mayroon talagang mga taong ganyan...

The pic looks great... Is that a huge shell or basin?

BTW, I've already placed your blog n my link list... :-)

Wednesday, November 23, 2005 12:45:00 PM  
Blogger cruise said...

mukha siya talagang mata. galing ng mo na sa low light photograhy

Thursday, November 24, 2005 4:15:00 AM  
Blogger Chinggay said...

nananalaytay sa iyong mga ugat ang naglalagablab na dugo ng isang tunay na artista...

astig! *palakpak sabay tayo*
mahusay...hanga talaga ako..^_^

Wednesday, November 30, 2005 6:30:00 PM  

Post a Comment

<< Home
All Rights Reserved. Bulitas Shots ©. 2005-2006. All photos and images taken by bulitas
Every star that shines bright on the outside, is slowly killing itself inside