Tuesday, November 01, 2005

yamang lupa

tuwing undas sa bubong dumadakot

di alintana ang takot

pagkat sa lupang may kilabot nila nahuhugot

kabuhayang sa kanila ipinagdaramot

2 Comments:

Blogger ie said...

napakagaling nung last shot. sobra.

Sunday, November 06, 2005 4:27:00 PM  
Blogger 戴佩妮Penny said...

I love it! Very creative!That's actually really cool.
謝謝你的文章分享,請你有空到我

參觀,Thanks

Tuesday, November 24, 2009 2:07:00 PM  

Post a Comment

<< Home
All Rights Reserved. Bulitas Shots ©. 2005-2006. All photos and images taken by bulitas
Every star that shines bright on the outside, is slowly killing itself inside