Thursday, November 03, 2005

psycho cyclosabi nga nila, paikot-ikot lang ang emosyon.
pag malungkot ka ngayon, mamaya masaya ka na


2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hi, I was just blog surfing and found you! I like it!

signs of a cheating wife.

Thursday, November 03, 2005 12:55:00 PM  
Blogger praningsamagdamag said...

galing....cute tlga ng sis mo!

Tuesday, November 08, 2005 6:05:00 PM  

Post a Comment

<< Home
All Rights Reserved. Bulitas Shots ©. 2005-2006. All photos and images taken by bulitas
Every star that shines bright on the outside, is slowly killing itself inside